พลศึกษา - เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาววันทนา   บุตรจีน 
ชื่อเล่น ฝน
เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เอก พลศึกษา - เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา